måndag, september 18, 2006

Utmaning i fyra år

Det blir spännande att i fyra år följa den borgerliga viljan att öka klyftorna i samhället. Om, säger om, deras politik leder till fler jobb i privata sektorn, så sker detta till priser som skapar en viktig utmaning för oss i den samlade vänstern. Den borgerliga politiken vill ge medelklassen ett lyckligare liv till priset av att ännu mer stressa de som redan stressas mest.

1) Lågutbildade människor trivs sämre på jobbet, stressas mer av en arbetssituation med låg autonomi, har sämre hälsa. Med mera.
2) Dessa människor är i större utsträckning arbetslösa.
3) Dessa människor ska tvingas ta jobb mot sin egen vilja. Jobb som många inte trivs med redan idag.
4) Maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska bli ännu mer ojämlik.
5) Lönerna ska pressas ner i dessa lågkvalificerade servicejobb.
6) Slutsats? Vi får ännu mer ovilliga människor som stressas ännu mer av sina arbeten.

Vänstern i form av fackföreningar, partier, sociala rörelser, osynliga partier och andra måste till nästa val klara av ett formulera en vision för det goda arbetet som bygger på det självklara.

Alla människor har rätt till ett jobb som de trivs med!

Nu handlar det om att till nästa val formulera detta. Här skiljer vi oss från borgarna, särskilt vi i vänstern. Arbetsgivarnas ansvar för att erbjuda alla som arbetar ett arbete som de trivs med är den mest centrala frågan. Folkhälsoenkäter, undersökningar från fackföreningar, ohälsotal, socialpsykologisk forskning, allt detta är viktiga redskap att använda för att vinna debatten och formulera visionen. Jag tror några frågor är centrala.

- Hur försvarar vi människors rätt att tacka nej till ett arbete men att ändå försvara arbetslinjen?
- Hur kommer vi vidare med frågor om personalinflytande och arbetsplatsdemokrati?
- Klarar vi inom V av att vara föredömen som arbetsgivare i de kommuner där vi är med och styr? Här är rejäla satsningar på kvinnors löner en central fråga.

Vinner vi denna debatt vinner vi nästa val. Det kanske inte ens behövs. Jag menar, om en moderat blir förskoleminister lär vi ligga bra till i nästa val.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home