onsdag, oktober 18, 2006

Ännu ett politiskt test

Jag har gjort ett politiskt test. Den här gången handlade det om moraliska frågor. 16 stycken frågor gav en plats i en tvådimensionell rymd. Jämför The Political compass som också löser upp höger och vänster till två friare dimensioner.

Moralisk ordning:
Definierar din syn på moralisk ordning. Är vissa grupper eller företeelser moraliskt bättre än andra, överordnade, mer högstående? Gud, ras, människor, natur, män, kvinnor, livsstilar.
De som ligger på ett högt värde har en hierarkisk och strukturerad syn på moral.
De som ligger på ett negativt värde har en mer jämlik syn.

Moraliska regler:
Ett mått på vilka handlingar som ska belönas i samhället.
Ett högt värde anser att samhället gynnas bäst och därför ska belöna handlingar som gynnar gemenskapen, samhället, helheten.
Ett lågt värde anser att handlingar ska belönas som gynnar den individ som utför dem, och att samhället/gemenskapen gynnas i slutändan.

Mitt resultat:
-4 på moralisk ordning
6.5 på Moraliska regler

Innebörd:
System:
Socialism
Variation:
Ekonomisk socialism, Extrem socialism (alltså fullständig jämlikhet)
Ideologi:
Internationell socialism

Amerikanska presidenter som stämmer överens: Jimmy Carter (71,3%)
2004 års kandidater: Ralph Nader (74,1%), John Kerry 62,2%, George W Bush 35,6%)


Jag liggar alltså nånstans mitt i internationell socialism med en dragning åt aktivism och libertär socialism.


Andra bloggar om: , , ,

2 Comments:

Anonymous tony said...

Jag gjorde testet, och fick liknande, men långt från samma, resultat. Mer om mina resultat, på vgtony.blogg.se

5:18 em  
Anonymous Anonym said...

Tack for intiresny Blog

6:49 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home