torsdag, mars 09, 2006

Jag missade alla aktiviteter på kvinnodagen igår med möten hela dagen. Lite trist.

Däremot var jag på ett intressant seminarium på kvällen. Richard Florida heter en amerikansk ekonomisk geograf som använder begreppet Den kreativa klassen. Dagens samhälle, enligt Florida, kännetecknas av att en allt större andel människor arbetar kreativt på olika sätt. Det är allt från forskare till kultur- och underhållningsmänniskor till sjukvårdspersonal.

Det luktar reklambyrå och underhållning. På papperet ser teorin elitistisk ut, men vibbarna är annorlunda. Han är inspirerad av Max och av de kritiska teoretikerna från Tyskland, Horkheimer, Adorno samt Marcuse. Daidalos ger ut boken på svenska. Kvalitetsgaranti.

Han sammanfattar teorin till tre T: Talang, Teknologi, Tolerans.

Samtliga dessa tre T:n måste vara uppfyllda för att en region eller stad ska utvecklas positivt ekonomiskt. I Talangen ligger att släppa loss människors kreativitet i det lilla och satsa på utbildning och utveckling i det stora. I Teknologin ligger den ekonomiska potentialen för utveckling i dagens ekonomi. Och i Tolerans ligger det frigörande projektet att dra in våra invandrare, kvinnorna och släppa loss både individuell och kollektiv kreativitet.

Att satsa på kultur, rimliga bostadspriser och sociala aktiviteter blir centralt för människors trivsel.

Hans perspektiv är alltså klassiskt frigörande liberalism, men inte naiv enligt mig. Däremot går han möjligen i samma fälla som Robert Putnam, att kausaliteten i teorin inte nödvändigtvis är kristallklar. Dessutom är det en gradvis mer nyanserad konsumism med varumärkesmedvetenhet och att vi betalar för lullull istället för substans som är själva kärnan.

Han efterlyser en ny New Deal, en ny socialdemokrati för denna nya ekonomi. Jag tror Vänsterpartiet är den!

Jag ska läsa boken och kanske återkommer.

Magnus Haglund skrev om honom i Expressen. a

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home